Lv
En

Ilgtspējas indekss

Organizācijas attīstības centra Spring Valley konsultanti kā eksperti kopš 2011.gada piedalās Ilgtspējas indeksa novērtēšanā un līdzdarbojas Darba vides un Stratēģijas sadaļās. Atbalstot Ilgtspējas indeksa projekta norisi Latvijā SIA Spring Valley ir kļuvis arī viens no Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta dibinātājiem un tā biedriem. ...

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts

SIA Spring Valley kopā ar citiem uzņēmumiem- domubiedriem Hauska & Partner, Borenius, Zaļais Punkts, Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (ELLE) un TNS Latvia  2011.gada 31.janvārī nodibina Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu. Institūta mērķis ir : Stiprināt valsts ilgtspējīgu attīstību un starptautisku konkurētspēju, uzņēmumiem, valsts pārvaldei un nevalstiskām organizācijām s...