Lv
En

2019

Zemgales plānošanas reģions Mācību kurss "Efektīva līdera uzvedība strauji mainīgam laikam"
Latvijas Universitāte Diskusija par LU darba izpildes vadības sistēmas ieviešanu
Swedbank Līderības ABC
Motivācija un līderība
Centrālā statistikas pārvalde Pārmaiņas un inovācijas
Valsts ieņēmuma dienests Projekts par uzņēmuma vērtību iedzīvināšanu uzņēmumā, kas sastāv no diskusijām, uz vērtību balstītas komandas veidošanu un vērtību vēstnešu izaugsmi
Mācības stratēģiski svarīgu kompetenču attīstības jomā
Lauku atbalsta dienests Pārmaiņu vadība
CLEAR komunikācijas metodoloģijas novērtēšana
Coffee Address Personīgā, līderības un komandas potenciāla veicināšana, pielietojot MBTI