Lv
En

2010

AS Latvijas valsts meži Komunikācijas prasmju attīstīšana
SIA RIMI Latvia Stresa un laika vadība krīzes situācijās
Lauku atbalsta dienests Efektīva klientu apkalpošana
Salaspils novada dome Sadarbība komandā
Rīgas dome Sadarbība komandā
Biedrība „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA) Klientu apkalpošanas iemaņu attīstība
VAS Latvenergo Projektu vadība IT jomā
SIA BOE Pārdošana pa telefonu
AS Latvijas Valsts meži Ievads pārdošanā un pārdošanas iemaņu treniņš
AS SEB Dzīvības apdrošināšana Pārdošanas un klientu apkalpošanas iemaņu pilnveidošana
SIA Fazer maiznīcas Darbinieku novērtēšana, mērķu sarunu veikšana, uzdevumu deleģēšana
SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala Klientu apkalpošana pārdošanas procesā
SIA Baltic Miles Atlases instrumenti vadītājiem