Lv
En

2011

Lauku atbalsta dienests Klientu apkalpošana, mediju treniņi, prezentēšanas iemaņas
AS Latvijas Valsts meži Ievada apmācība treneriem
AS Inspecta Latvia Personāla vadība uzņēmumā
SIA Raisio Latvija Cilvēka personiskais potenciāls un iespējas (pamatojoties uz MBTI )
SIA Airport Cilvēka personiskais potenciāls un iespējas (pamatojoties uz MBTI )
SIA TNT Latvia Cilvēka personiskais potenciāls un iespējas (pamatojoties uz MBTI )
AS Rīgas Dzirnavnieks Komandas attīstības programma
VAS Starptautiskā lidosta " Rīga" Klientu apkalpošanas kultūras pilnveidošana
SIA SilJa 360 grādu aptauja uzņēmuma darbiniekiem
SIA TNT Latvia Prezentēšanas iemaņas
AS Swedbank Motivācija un līderība
SIA TROJA Vadītāju attīstības programma 
SIA Lattelecom Cilvēka personiskais potenciāls un iespējas (pamatojoties uz MBTI )
VAS Latvijas Loto Motivācija un pārmaiņu vadība
"BTA Insurance Company" SE Projektu vadība