Lv
En

2015

Swedbank Līderība un briedums
Līdera kompetenču un personisko prasmju attīstība
Numeri Atalgojuma sistēmas pilnveidošana
Klientu apkalpošana grāmatvedības pakalpojumu jomā
Valsts ieņēmumu dienests
Mācības vadības kompetenču attīstības jomā
 • Līderiba un orientācija uz attīstību
 • Stratēģiskais redzējums
 • Pārmaiņu vadīšana
 • Lēmumu pieņemšana
 • Konfliktu vadība
 • Komunikācija un prasme publiski uzstāties
 • Komandas vadīšana
 • Plānošana, organizēšana un rezultātu sasniegšana
 • Darbinieku motivēšana un attīstīšana
 • Attālinātā vadīšana
 • Komunikācijas kompetence: kā pārliecināt un ietekmēt sarunas partneri lietišķās sarunas laikā
 • Klientu apkalpošanas prasmes
 • Efektīva klientu apkalpošana
 • Stresa vadītprasme
Lielvārdes novada dome Vadības konsultācijas
Cabot Latvia Efektīva komunikācija klientu apkalpošanas darbiniekiem
Komunikāciju prasmes klientu apkalpošanā
Sadales tīkls Efektīva iekšējā komunikācija
Attālinātā vadīšana
Evolution Latvia Personīgā, līderības un komandas potenciāla attistīšana, pielietojot MBTI
Ietekmēšanas prasmes
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Klientu apkalpošanas un pārdošanas prasmju attīstība
UniCredit Leasing Personīgā, līderības un komandas potenciāla attistīšana, pielietojot MBTI
Latvijas Pasts Pārdošanas un klientu apkalpošanas prasmju attīstība
Lauku Atbalsta dienests Vadītāju ietekmēšanas prasmju pilnveidošana
Klientu apkalpošanas speciālistu kompetenču paaugstināšana zvanu centru darbiniekiem
Latvijas valsts meži
 • Cilvēka personīgais potenciāls un iespējas, izmantojot MBTI
 • Komunikācijas prasmju pilnveidošana darbā ar dažādām iesaistītajām pusēm
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
 • Sadarbība vadības komandā
 • Sadarbība un komunikācija pārmaiņu laikā
ClusterPoint Personīgā, līderības un komandas potenciāla attistīšana, pielietojot MBTI
Starptautiskā lidosta "Rīga" Vadītāju attīstības programma
Ostas celtnieks Vadītāju attīstības programma
Rīgas veselības centrs Vadītāju attīstības programma