Lv
En

2016

Sadales tīkls Mērķu uzstādīšana un KPI
Darbs ar personālu, motivācijas veidošana un komandas darbs
Clusterpoint Personīgā, līderības un komandas potenciāla attīstīšana, pielietojot MBTI
Valsts ieņēmumu dienests  Mācības vadības kompetenču attīstības jomā
 • Pārmaiņu vadīšana
 • Lēmumu pieņemšana
 • Konfliktu vadība
 • Komunikācija un prasme publiski uzstāties
 • Komandas vadīšana
 • Plānošana, organizēšana un rezultātu sasniegšana
 • Darbinieku motivēšana un attīstīšana
 • Attālinātā vadīšana
 • Klientu apkalpošanas prasmes
 • Efektīva klientu apkalpošana
 • Veiksmīga saziņa un prasmīga intervijas vadīšana audita laikā
Latvijas Amerikas acu centrs Klientu apkalpošana, izmantojot telefonu
Swedbank Emocionālās inteliģences attīstīšana un konstruktīvu, cieņpilnu darba sarunu trenēšana
Motivācija un līderība
Līdera kompetenču un personisko prasmju attīstība
Liepājas RAS Sevis vadīšana un veiksmīga sadarbība komandā
Ostas celtnieks Vadītāju attīstības programma
Rīgas veselības centrs Efektīva sadarbība vadības komandā
TV3 Latvia Personīgā, līderības un komandas potenciāla attīstīšana, pielietojot MBTI.
Cabot Latvia Uz klientu orientēta komunikācija
Latvijas Televīzija Vadītāju kompetenču attīstības programma
Centrālā statistikas pārvalde Veiksmīga darba izpildes vadība
Personīgā, līderības un komandas potenciāla attīstīšana, pielietojot MBTI.
Latvenergo  Klientu apkalpošanas un telefonpārdošanas prasmju attīstības vadība
Latvijas Universitāte LU vispārējā personāla atalgojuma sistēmas novērtējums un tās pilnveidošana
Latvijas Pasts Pārdošanas un klientu apkalpošanas prasmju attīstība