Lv
En

2005

AstraZenec pārstāvniecība Latvijā Vadītāju attīstība
VAS Latvijas Valsts meži Vadītāju attīstība
BO VAS Latvijas pasts Vadības konsultācijas
AAS Balta Vadītāju attīstība un līderība
SIA Novasan Balticum Vadītāju attīstība
SIA Furors Vadītāju attīstība
AS Hansabanka Vadītāju attīstība
Latvijas Radio Vadītāju attīstība
SIA Producentu grupa Outline Vadītāju attīstība
SIA Latrek Vadītāju attīstība
LR Naturalizācijas pārvalde Vadītāju attīstība
SIA Baltic Property Trust Asset Management Vadītāju attīstība
KPMG Baltics Vadītāju attīstība
SIA Latvijas Mobilais Telefons Vadītāju attīstība
AS Aizkraukles Banka Klientu apkalpošana un pārdošana
SIA RAMITEH Vadītāju attīstība un līderība
Rīgas Ekonomikas augstskola Klientu apkalpošana un pārdošana
SIA Volvo Truck Latvia Vadītāju attīstība
SIA SACCO Klientu apkalpošana un pārdošana
Rīgas domes Pilsētas attistības departaments Vadītāju attīstība
SIA Lattelecom Vadītāju attīstība
SIA Antti
ANTTILA
Klientu apkalpošana un pārdošana
SIA DHL Latvia Vadītāju attīstība un līderība
SIA Ragn-Sell Klientu apkalpošana un pārdošana
SIA Ragn-Sell Vadītāju attīstība
SIA RIMI Latvija Vadītāju attīstība
SIA ESSKO Vadības konsultācijas
SIA Biznesa augstskola Turība Vadītāju attīstība
AS Latvijas Krājbanka Vadītāju attīstība un līderība
AS DnB NORD Banka Vadītāju attīstība
SIA Ecco Baltija Klientu apkalpošana un pārdošana