Lv
En

2012

AS Swedbank Motivācija un līderība
 Lauku atbalsta dienests  Klientu apkalpošana, sadarbība vadības komandā,argumentācijas prasmju pilnveidošana.
 AS "Latvijas valsts meži"  Klientu apkalpošana
SIA Lattelecom Personības attīstības semināri
 Latvijas brīvo arodbiedrību savienība  Argumentācijas prasmes, sadarbība komandā
 Dobeles novada pašvaldība  Vadība un sadarbība organizācijā
 SIA Lattelecom  Kaulēšanās prasmes iepirkumu speciālistiem
 AS Citadele banka  Vadītāju attīstības programma
 AS Swedbank  Līdera kompetenču un personisko prasmju attīstīšana
 MindShare, VIA MEDIA  Prezentēšanas prasmju attīstīšanas treniņš
 Siguldas novada pašvaldība  Vadītāju sadarbība komandā, prezentēsanas un klientu apkapošanas prasmju pilnveidošana
 SIA Cleanhouse  Pārdošanas sarunu vadīšanas treniņš