Lv
En

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts

SIA Spring Valley kopā ar citiem uzņēmumiem- domubiedriem Hauska & Partner, Borenius, Zaļais Punkts, Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (ELLE) un TNS Latvia  2011.gada 31.janvārī nodibina Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu.
Institūta mērķis ir :
Stiprināt valsts ilgtspējīgu attīstību un starptautisku konkurētspēju, uzņēmumiem, valsts pārvaldei un nevalstiskām organizācijām sistemātiski paaugstinot izpratni par korporatīvās ilgtspējas un atbildības jautājumiem, nodrošinot uzticamus ilgtspējas mērījumus, kā arī praktiskas iemaņas starptautisku zināšanu pielietošanai uzņēmumu darbības uzlabošanai.
Viens no zināmākajiem Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta projektiem ir Ilgtspējas indekss, kurš ir labi zināms Latvijas uzņēmumiem un tiek realizēts Latvijā kopš 2010.gada.