Lv
En

2018

Lauku Atbalsta Dienests Darba snieguma efektivitāte un darba izpildes rādītāju izstrāde
Ostas Celtnieks Kurss "Efektīva komunikācija un sadarbība komandā"
Cabot Latvia Komunikāciju prasmju attīstīšana
Sabiedrības Integrācijas Fonds Par iecietības, tolerances un dažādības vadības prasmju pilnveidi
Swedbank Motivācija un līderība
Līdera kompetenču un personisko prasmju attīstība
 
Evolution Latvia Efektivitātes un tolerances palielināšana savstarpējā komunikācijā
Latvijas Universitāte Konsultāciju pakalpojumi
Binders Personīgā attīstība un sadarbība komandā
Labklājības Ministrija Projekta cikla vadība - teorija, metodes un prakse
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Efektīvs darbs ar klientu pa tālruni
Rakstiskā komunikācija ar klientu e-pastā
Latvijas gaisa satiksme Vadītāju attīstības programma
Lexel Fabrika Personīgā un komandas attīstība, pielietojot MBTI
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Darbinieku vadības prasmju attīstības un apmācības programma
Konsultāciju pakalpojumi pārmaiņu vadībā
Viesnīca Latvija Līderības attīstība vadītājiem
Valsts ieņēmuma dienests Efektīva klientu konsultēšana
Klientu apkalpošanas prasmes