Lv
En

“Vērtību spēle” organizāciju attīstībai

Organizācijas vērtības ir organizācijas kultūras mugurkauls un viens no galvenajiem instrumentiem, kas palīdz veidot biznesa identitāti un korporatīvo kultūru organizācijā. Tās kalpo kā kritēriji vai standarti indivīda uzvedībai, t.i. tās nosaka veidu, kā cilvēki organizācijā rīkojas, izdara izvēles un pieņem lēmumus, īpaši neregulētās situācijās un dilemmās, ja nav skaidru instrukciju, kas nosaka...

Kā atšķirīgo kolēģos pārvērst ieguvumos organizācijai?

Praktiska nodarbība organizāciju komandām.   Mēs katrs realitāti uztveram un “apstrādājam” citādi. To ietekmē ļoti daudzi faktori, tostarp, temperaments, vide, izglītība un daudzi citi faktori. Iepazīstot sevi un saprotot kolēģu uztveres/domāšanas veidus un iemācoties šīs zināšanas izmantot, var veidot labāku sadarbību, dziļāku izpratni un atvērtāku komunikāciju kolektīvā. Nodarbībā izmantoti i...

Zināšanu vadīšana komandā

Ko varat gaidīt no šī kursa? Viena no svarīgākajām un reizē arī sarežģītākajām vadītāja lomām ir darbinieku attīstīšana komandā. Kursā vadītāji paplašina izpratni par zināšanu vadīšanas jēdzienu un tās nozīmi savas komandas darbinieku un visa uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanā.   skaidrāk izprot darbinieku attīstības procesu un apzinās savu lomu darbinieku attīst...

Pārmaiņas uzņēmumā

Ko varat gaidīt no šī kursa?   Šajā kursā iekļautas trīs svarīgas daļas: Pārmaiņu procesi un līderība. Gūsiet dziļāku izpratni par pārmaiņu procesiem, stratēģijām.  Apzināsieties, cik lielā mērā jūs uzņematies līderību pārmaiņās, kas ietekmē jūsu izvēli un lomas uzņemšanos. Sapratīsiet, kādi faktori var ietekmēt pārmaiņu rezultātus, un kāpēc bieži sasniegtais rezultāts...

Laika vadīšana

Ko varat gaidīt no šī kursa? Laika vadīšanas prasme ir viena no veiksmīga vadītāja pamata kompetencēm. Svarīgi izpētīt sīkāk, kā tā ietekmē visas vadītāja darba jomas. Kursa galvenais mērķis ir parādīt, kā jūs varētu mēģināt veidot jaunus un efektīvākus laika vadīšanas ieradumus. Pirms kursa jums būs jāveic neliels mājas darbs, lai saprastu,  kā jūs pašlaik izmantojat savu laiku. Desmit dienas pi...

Personīgās, līdera vai komandas efektivitātes celšana, pielietojot MBTI®

Ko varat gaidīt no šī kursa? MBTI - pasaulē populārākais instruments sevis apzināšanās, personīgās un grupas efektivitātes paaugstināšanai.   MBTI kā sevis apzināšanās un attīstības instrumentu ik gadu apgūst 1,5 miljoni cilvēku visā pasaulē. To pielieto 89 no Fortune 100 un 80% no Fortune 500 kompānijām, kā arī vidēji un nelieli uzņēmumi. Instruments ir vienlīdz plaši pielietots valsts pārva...

Līderība

Ko varat gaidīt no šī kursa? Labāk izpratīsiet, ko nozīmē līderība organizācijā, komandā un katram vadītājam personīgi. Skaidrāk apzināsieties savu līdera lomu ikdienā, pārmaiņu vadīšanā un komandas motivēšanā, pievēršot uzmanību līderības diviem aspektiem -  attiecību vadīšanai un mērķu sasniegšanai. Atklāsiet savu līdera personības psiholoģisko tipu un sava līderības stila elastību, tā stiprās ...

Komanda

Kam šī programma ir noderīga? Atbilstoši konkrētās komandas attīstības vajadzībām izstrādāta dažāda ilguma, intensitātes un formāta komandas veidošanas vai attīstības programma gan brīvā dabā, gan telpās. Šo programmu nolūks nav pārbaudīt dalībnieku fizisko sagatavotību, bet gan labāk iepazīt vienam otru, lai atgriežoties ikdienas darbā uzlabotu sadarbību, savstarpējo komunikāciju, problēmu ris...

Simulācija

Ko varat gaidīt no simulācijas? Simulācija ir viena no metodēm vadītāju un komandas attīstībai. Simulācijas spēlē dalībnieki darbojas mākslīgi radītā iestādes vai uzņēmuma darbības vidē, kurā ir iespējams darboties maksimāli pietuvināti dzīves situācijai. Simulācijas galvenais uzdevums ir piedāvāt dalībniekiem dažādos veidos pētīt SADARBĪBU. Sadarbība ir nepieciešama jebkuras nozares ikvienā uzņē...

Stresa vadīšana

Ko varat gaidīt no šī kursa? Šī kursa mērķis ir palīdzēt labāk apzināties fiziskos un emocionālos faktorus, kas dažādās  situācijas tieši jums izraisa stresu un paaugstinātu spriedzi. Jo precīzāk jūs spēsiet apzināties sev raksturīgos faktorus, jo veiksmīgāk jūs pārvarēsiet spriedzi un izvairīsieties no nevēlamām stresa situācijām darbā un dzīvē.   Ikvienam cilvēkam ir atšķirīgs, iedzimts pers...