Lv
En

Laika vadīšana

Ko varat gaidīt no šī kursa?
Laika vadīšanas prasme ir viena no veiksmīga vadītāja pamata kompetencēm. Svarīgi izpētīt sīkāk, kā tā ietekmē visas vadītāja darba jomas. Kursa galvenais mērķis ir parādīt, kā jūs varētu mēģināt veidot jaunus un efektīvākus laika vadīšanas ieradumus. Pirms kursa jums būs jāveic neliels mājas darbs, lai saprastu,  kā jūs pašlaik izmantojat savu laiku. Desmit dienas pirms kursa mēs jums nosūtīsim Laika uzskaites lapu, kurā katru dienu jums būs jāfiksē, kur ‘paliek’ jūsu laiks. Iegūtie dati jums palīdzēs
·         apzināties, cik lietderīgi jūs izmantojat savu laiku,
·         novērtēt savu laika plānošanas stilu,
·         uzzināt faktorus, kas jums traucē pilnvērtīgi izmantot laiku,
·         padomāt par  savu dzīves un darba mērķu skaidrību un prioritātēm,
·         izprast, kā jūsu iedzimtais personības psiholoģiskais tips ietekmē jūsu laika izmantošanu.
 
Praktiska testa rezultāti parādīs, kuras ir jūsu stiprās puses laika izmantošanā un kuros aspektos nepieciešami uzlabojumi gan individuāli, gan komandā/organizācijā kopumā.  
 
Kam šis kurss ir noderīgs?
Vadītājiem, kas vēlas izprast, kā veiksmīgāk pilnvērtīgāk vadīt savu laiku un apgūt praktiskas laika vadīšanas iemaņas. 
 
Kursa ilgums 8 h.