Lv
En

Zināšanu vadīšana komandā


Ko varat gaidīt no šī kursa?
Viena no svarīgākajām un reizē arī sarežģītākajām vadītāja lomām ir darbinieku attīstīšana komandā. Kursā vadītāji
  • paplašina izpratni par zināšanu vadīšanas jēdzienu un tās nozīmi savas komandas darbinieku un visa uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanā.  
  • skaidrāk izprot darbinieku attīstības procesu un apzinās savu lomu darbinieku attīstībā,
  • gūst zināšanas, kā virzīt un motivēt savas komandas darbiniekus uz nepārtrauktu sevis attīstīšanu un izglītošanos,
  • iepazīstas ar metodēm zināšanu/prasmju/ideju apritei komandā,
  • attīsta prasmes zināšanu vadīšanai un pieredzes apritei komandā,
  • izprot un novērtē komandā esošās vērtīgās/unikālās pieredzes un zināšanu aprites nozīmi pēctecības nodrošināšanā un karjeras veidošanā.
 
Kam šis kurss ir noderīgs?
 
Visu līmeņu vadītājiem un citiem interesentiem, kuru loma ir rūpēties par savu un savu darbinieku  nepārtrauktu attīstību. 
 
Kursa ilgums 16 h