Lv
En

Vērtības un organizācijas kultūra

Ko varat gaidīt no šī kursa? Padziļināsiet izpratni par organizācijas kultūru kā praktisku uzņēmuma vadīšanas instrumentu.  Uzzināsiet, kā uzņēmumā definē un ievieš vērtības, un kā tās var kalpot par spēcīgu instrumentu uzņēmuma ilgtspējai. Pārbaudīsiet, vai jūsu uzņēmuma formālās vērtības tiek izmantotas un atspoguļojas darbinieku un vadītāju ikdienas uzvedībā. Izmantojot praktisku instrumen...

Vizuālais tēls un profesionalitāte

Ko varat gaidīt no šī kursa? Šajā kursā jūs mācīsieties izveidot savai profesionalitātei atbilstošu vizuālo tēlu. Paaugstināsiet savu pašapziņu, apvienojot profesionalitāti savā jomā ar harmonisku imidžu, jūtoties ērti, skaisti un pārliecināti par sevi.  Gūsiet arī dziļāku priekšstatu par stila nozīmi darba ikdienā sava uzņēmuma kultūras kontekstā.   Jūs varēsiet objektīvi novērtēt savu individu...

Vadītāja loma darba izpildes vadībā

Ko varat gaidīt no šī kursa? Šis kurss sniedz vadītājiem pamata izpratni un zināšanas par darba izpildes vadību uzņēmumā, vadītāja lomu un pilnvarām darba izpildes procesa vadīšanā, novērtēšanā  un darbinieku attīstības plānošanā. Praktiski trenēsiet darba izpildes novērtēšanas sarunu vadīšanas prasmes – atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana; kā piemērotāk izteikt uzslavas un kritiku. ...

Radošā domāšana

Ko varat gaidīt no šī kursa? Cilvēka prāts spēj visu ienākošo informāciju pats sakārtot noteiktās sistēmās. Pretējā gadījumā mūsu dzīve būtu ārkārtīgi lēna - katrs lēmums būtu jāpieņem tā,  it kā mēs tikko būtu ieradušies no citas planētas. Tomēr šai visnotaļ vērtīgajai prāta spējai ir arī ēnas puse - tā tur mūs šajos ierastajos sistēmu žņaugos un neļauj saskatīt risinājumus, jaunas iespējas. Ja...