Lv
En

Projektu vadības procesi - uzsākšana, kontrole un noslēgums

Ieguvumi
  • Padziļināsiet izpratni par būtiskākajiem procesiem projektu vadībā – uzsākšanu, kontroli un noslēgumu.
  • Apgūsiet projektu vadītājiem nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai komandā izveidotu vienotu projekta redzējumu un no paša sākuma ieviestu atbilstošas projekta struktūras, kā arī, izmantojot efektīvu kontroles mehānismu, noturētu projektu „uz pareizā ceļa” un nodrošinātu iegūto zināšanu nodošanu jauniem projektiem.
Tēmas

  • Uz procesiem orientēta projektu vadība.
  • Uzsākšanas, kontroles un noslēgšanas procesu apraksts: mērķi, struktūra, aprīkojums.
  • Organizatoriskie aspekti, procedūras un pienākumi.
  • Komunikācijas veidi uzsākšanas, kontroles un noslēgšanas procesos.
  • Plāna izstrādes, sagatavošanas, komunikācijas, mērķu, rezultātu un darba formu darbsemināri projekta uzsākšanai, kontrolei un noslēgumam.
  • Procesos iegūtie rezultāti, piemēram, uzsākšanas procesā - projekta rokasgrāmata, progresa ziņojums - kontroles procesā un iegūtās zināšanas -noslēguma procesā.
  • Kompleksā pieeja projekta kontrolei (apjoma, laika, resursu un izmaksu menedžments; sociālā kontrole).
  • IT instrumenti uzsākšanas, kontroles un noslēguma procesos.

Kursa ilgums 3 dienas

Piezīme.Šo kursu piedāvājam angļu valodā sadarbībā ar „Next level consulting”, Austrija. Šis kurss var būt Jūsu pirmais solis ceļā uz PMI® un IPMA starptautisko sertifikātu iegūšanu. www.nextlevelconsulting.eu