Lv
En

Projektu vadības instrumenti

Ieguvumi
 • Padziļināsiet izpratni par projektu vadības metodēm un apgūsiet nepieciešamās iemaņas pielietot tās dažādās reālās situācijās.
 • Gūsiet praktisku pieredzi, kā labi izplānot projektu un izveidot struktūru uzņēmuma vai organizācijas turpmākiem veiksmīgiem projektiem.

Tēmas
 • Projekta definīcija, projektu veidi, projektu vadības pieeja.
 • Projekta konteksts un robežas.
 • Projekta mērķu nospraušana un projekta uzdevumu noteikšana.
 • Ieinteresēto pušu analīze un darbs ar tām, tai skaitā arī projekta riska menedžmenta pamati.
 • Projekta apjoma, laika, resursu un izmaksu plānošanas metodes.
 • Darbu sadalījuma struktūras un deleģēto pienākumu matrica.
 • Projekta lomu definīcija.
 • Projekta organizācijas izveide.
 • Projekta komandas darba organizēšana un projekta vadības kultūras izveide.
 • Komunikācijas struktūras projekta organizācijās.
 • Projekta dokumentācija un IS/IT atbalsts projektos.
 • Reālu projektu piemēru izvērtēšana un apspriešana - “atnesiet savu projektu”.

Kursa ilgums 3 dienas

Piezīme.Šo kursu piedāvājam angļu valodā sadarbībā ar „Next level consulting”, Austrija.Šis kurss var būt Jūsu pirmais solis ceļā uz PMI® un IPMA starptautisko sertifikātu iegūšanu. www.nextlevelconsulting.eu