Lv
En

Projektu vadība IT jomā

Tēmas

1. Projekta vadīšanas jēdzieni un terminoloģija. Projekta uzsākšana. Kopējais un atšķirīgais dažādu mērķu projektos.

2. Uzņēmuma projektu vadības karte:
·       projektu vadītāju kopējā izpratne par projektu vadību uzņēmumā,
·       projektā iesaistītās puses,
·       “šaurās vietas” projektu vadības gaitā,
·       prasības uzņēmuma IT projektu vadītājiem,
·       projekta vadītāja loma, pilnvaras un robežas.
 
3. Projektu vadības pamati, pielietojot PRINCE2 projektu vadības metodoloģiju:
·       projekta uzsākšana,
·       projekta ieviešana,
·       kontroles posmi,
·       produktu vadības piegādes,
·       starpposmu vadība,
·       projekta slēgšana.
 
4. Projektu vadīšana, pielietojot Microsoft Project:
·       projekta vadīšanas pamatprincipi,
·       darbs ar datiem MS Project,
·       darbu plānošana un uzdevumu ievietošana,
·       projektu izmaksu plānošana,
·       projekta plāna analīze un optimizācija,
·       datu eksportēšana,
·       projekta atsekošana,
·       projektu riski,
·       projektu veidnes.
 
5. Efektīva komunikācija un sadarbība projekta gaitā:
·       IT projektu vadītāja pilnvaras un robežas,
·       savstarpējās uzticības un sadarbības veidošana,
·       kvalitatīva atgriezeniskā saite efektīva rezultāta sasniegšanai projektā.
 
Ieguvumi:

  • Skaidrāka izpratne par IT projektu vadītāja lomu, pilnvaras un atbildības jomām organizācijā.
  • Teorētisks pārskats par būtiskākajiem projektu vadības aspektiem. Kopīgais un atšķirīgais dažādu veidu projektos.
  • Projektu vadītāju iemaņau pilnveide programmas MS Project lietošanā.
  • Izprate par procesiem un savstarpējo attiecību vadīšanu projekta komandās, lai uzlabotu sadarbību un savstarpējo komunikāciju.

 
Mācību kursa ilgums 2 dienas (16 stundas)

Atsauksmes no kursu dalībniekiem:
"Loģisks un strukturēts, atbilstoši iedomātajam."
"Daudz lietderīgas informācijas. Ļoti interesanti."
"Ļoti patika, ka kursa saturs tika pielāgots mūsu vajadzībām."
"Patika labāk nekā citi projektu vadības kursi."
"Pasniedzējs teicami pasniedza kursa materiālu. Laba komunikācija ar auditoriju."
"Oļegs ļoti labi vada kursus."·     
"Patiešām bija akcents uz projektiem IT jomā."
"Pietiekams teorijas un prakses samērs."
 

Piesakies mācību kursiem:

* Obligātie lauki
Pieteikties
Aizpildiet obligātos laukus!