Lv
En

Projekta norises audits

Ko varat gaidīt no šī kursa?
 
Šajā kursā fokusējamies uz vienu no būtiskākajiem aspektiem ikviena projekta vadīšanā – kā projekta vadītājs vai cits projekta interesents visā projekta gaitā var būt lietas kursā par projekta statusu, atbildībām, resursiem un kvalitāti.
 
Viens no instrumentiem, ko veiksmīgi var pielietot šim nolūkam ir projektu vadības audits, kas ir viens no projektu orientētas organizācijas dimensijām. Šāds audits ir neatkarīga novērtēšana, ar mērķi noskaidrot vai projektu/programmu statusu un to, vai procesi norisinās atbilstoši uzņēmuma vai nodaļas pieņemtajiem standartiem un metodikai.
 
Ar auditēšanas palīdzību var gūt gan skaidru pārskatu par projekta statusu, gan reizē arī iespēju mācīties no projektu reālajiem procesiem, kas, savukārt sekmē projektu turpmāko veiksmi. Tādejādi projektu auditu var uzskatīt arī par projekta procesa uzlabošanas instrumentu.
 
·      Kursā uzzināsiet, kā norisinās sistemātisks auditēšanas process,
·      iegūsiet izpratni par projekta audita instrumentiem (projekta dokumentācijas analīze, intervijas, novērojumi utt.)
 
Lai kādu arī projektu vadīšanas metodiku izmantotu, projekta vadītājiem jāprot iegūt priekšstatu par projekta norisi, situāciju un projektu vadīšanas procesa kvalitāti jebkurā projekta norises solī.
 
Kam šis kurss ir noderīgs?
Projektu vadītājiem un citiem interesentiem, kas saistīti ar projektu vadīšanu un kam ir nepieciešams sekot projekta procesa statusam, norises gaitai, resursu efektīvai izmantošanai un atbildības jomām.  
 
Kursa ilgums 8 h