Lv
En

Teicama klientu apkalpošana

Viens no veiksmīga biznesa stūrakmeņiem ir teicama sadarbība ar klientiem. Ne velti, lielākais klientu zaudēšanas iemesls ir neapmierinātība ar apkalpošanas līmeni. Ikdienas straujajā ritējumā mēs bieži aizmirstam vai neiedomājamies par to, ko domā un vēlas klients, kā mēs paši varam veiksmīgāk un efektīvāk komunicēt, kā strādāt ar savām emocijām un kā palīdzēt klientam atrisināt vajadzības, atrast labāko risinājumu.

Ko varat gaidīt no šīm mācībām?

Šajās mācībās ir iespēja iegūt zināšanas un attīstīt prasmes vēl veiksmīgāk apkalpot klientus – labāk saprast klienta rīcību, veidot efektīvāku un kvalitatīvāku komunikāciju ar klientu, labāk palīdzēt “grūtajiem” un “negatīvajiem” klientiem, saglabājot pozitīvu enerģiju.

Kam šīs mācības ir noderīgas?
Ikvienas jomas profesionālim, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar klientu apkalpošanu.

Programma:
• Personības psiholoģijas tipa noteikšana, pielietojot MBTI®
• Teicamas apkalpošanas kritēriji.
• Klienta vēlmes un gandarījums.
• Šķēršļi veiksmīgai klientu apkalpošanai.
• Verbālā un neverbālā komunikācijas ar klientu.
• Sagatavošanās klientu apkalpošanas situācijai.
• Klientu  apkalpošanas sarunas  struktūra.
• Izzināšanas un argumentēšanas  praktiskie instrumenti.
• Darbs ar klienta iebildumiem.
• Klienta virzīšana uz lēmuma pieņemšanu.
• Sarunas noslēgums.
• Metodes darbam ar negatīvi noskaņotiem klientiem.
• Emocionālā noturība darbā ar negatīviem klientiem.

Mācību metodes:
Mācības tiek veidots un organizēts, balstoties uz reālām klientu apkalpošanas situācijām, aktīvi iesaistot dalībniekus diskusijās un grupu darbos. Klientu apkalpošanas teorija tiek sasaistīta ar praktiskiem piemēriem no dalībnieku ikdienas. Apgūtās zināšanas tiek nostiprinātās praktiskos uzdevumos un lomu spēlēs.

Mācību norise: 9.00 – 17.00 (Iekļautas pusdienu un kafiju pauzes).