Lv
En

Pārdošanas sarunu vadīšana

Biznesa sarunās tiešā nozīmē tiek pārbaudīts viss, ko jūs zināt un protat. Vai no šīm sarunām Jūs aiziesiet kā ieguvējs vai zaudētājs ir atkarīgs no tā, cik efektīvi Jūs pratīsiet izmantot savas prasmes un zināšanas mērķu sasniegšanai. 
 
Ko varat gaidīt no šī kursa?
Kurss ir praktisks sarunu vadīšanas treniņš, lai palīdzētu Jums pilnveidot sarunu vadības prasmes labāku rezultātu sasniegšanai. Treniņa sarunu laikā, tieši tāpat kā reālās biznesa sarunās, tiek testēta Jūsu pozīcija, spēja pārliecinoši argumentēt, izpratne par pušu interesēm, cilvēku pazīšana un komunikācijas meistarība, informācijas iegūšana un izmantošana, lēmumu pieņemšana, kā arī spēja to visu darīt spriedzes apstākļos. Kurss sagatavots izmantojot pasaulē jaunākās izpētes un mācību metodes, kas apgūtas profesionālajās mācību programmās Hārvarda Universitātē, kā arī pasniedzējas bagātā praktiskā pieredze pārdošanas un klientu attiecību vadībā Latvijas lielākajos uzņēmumos.
Iegūtās prasmes un zināšanas Jūs varēsiet izmantot ne tikai darbā, bet arī dažādās ikdienas situācijās.
Šī ir lieliska iespēja trenēties!
 
Kam šis kurss ir noderīgs?
Darbinieki, kuriem tiek uzticēti būtiskākie pārdošanas, parnerattiecību un iepirkumu darījumi Jūsu uzņēmumā.
Darbinieki, kas atbildīgi par klientu attiecību vadību ar lielākajiem Jūsu uzņēmuma klientiem.
 
Kursa ilgums 8 h
 
Piezīme. Kursa laikā ir iespēja piedalīties praktiskās sarunu situācijās un analizēt efektivitāti. Dalībnieki  apzinās savu argumentēšanas stilu un  iegūst konkrētas pilnveidošanās idejas.