Lv
En

Korporatīvā līmeņa darījumu meistarklase

Tavs svarīgākais resurss esi TU pats! Ir pieci pamata komponenti, par kuriem jādomā un kuri jāattīsta, ja Tu esi apņēmies kļūt par neapstrīdamu līderi izvēlētajā jomā - Tava personīgā enerģija, vērtību sistēma, mērķi un spēja komunicēt mērķtiecīgi, skaidri un pārliecinoši
                                                                                                                                Dāvids Riklans, SelfGrowth.com
Ko varat gaidīt no šī kursa?
Klientu konsultantiem, kas strādā ar korporatīvā līmeņa darījumiem, nepieciešamas gan dziļākas zināšanas par klientu un pārdošanas procesu, gan arī augstākā līmeņa komunikācijas kompetences. Šajā kursā var iegūt skaidri strukturētu izpratni par korporatīvā līmeņa darījumu procesu, par klientiem, viņu biznesa un vajadzību izzināšanu, klienta lēmumu pieņemšanas sistēmu, lomām, par sadarbības perspektīvu apzināšanu un attiecību uzturēšanu, kā arī par komercpiedāvājumu sagatavošanu.
Katrā tēmā paredzēti intensīvi prasmju treniņi – prezentēšana dažāda līmeņa lēmumu pieņēmējiem, sarunas sagatavošana un vadīšana,  argumentēšana, kaulēšanās, ietekmēšana, darījuma noslēgšana u.c.
 
Kam šis kurss ir noderīgs?
Jaunajiem pārdevējiem, kas uzsāk strādāt ar korporatīvajiem darījumiem.
Pieredzējušiem pārdevējiem, kas vēlas pilnveidot un noslīpēt korporatīvo darījumu vadīšanas prasmes , gūt idejas un dalīties pieredzē.
 
Kursa ilgums 24 h
 
Piezīme. Kursa saturs tiek integrēts Jūsu uzņēmuma biznesa kontekstā.