Lv
En

Kaulēšanās prasmju pilnveidošana iepirkšanas speciālistiem

Ko varat gaidīt no šī kursa?
Padziļināsiet un strukturētas zināšanas par darījumu pušu interesēm, pozīcijām un atbilstošas iepirkšanas metodes izvēli. Dalībnieki apgūs modeļus, ar kura palīdzību varēs pārskatīt līdzšinējās iepirkumu prakses efektivitāti un uzlabot to.
 
Kursā ietvertās tēmas
  • Darījumu strukturēšana. Kā darījumus redz pārdevēji un iepircēji, kādas ir abu pušu intereses, pozīcijas, mērķi? Kādas iepirkumu metodes ir vispiemērotākās un efektīvākās?
  • Pārliecinoša argumentēšana sarunās. Argumentēšanas tehnikas maksimāli labāko rezultātu sasniegšanai. Cilvēku psiholoģiskie tipi un kādi argumenti vislabāk nostrādā. Tests individuālā argumentācijas stila noteikšanai.
  • Darījuma pušu pozīcijas un “instrumenti”, kā stiprināt iepircēja pozīciju. Plānošana – skaidri formulēti mērķi un ieguvumi. Informācijas pieejamība un sniegšana. Kaulēšanās. Signāli par konkurējošā piedāvājuma pārākumu. Signāli par noteikumiem pie kuriem var tikt pieņemts pozitīvs lēmums. Lēmumu pieņemšana, tajā skaitā vairāku līmeņu izmantošana, lai panāktu labāku rezultātu, u.c. Kas sagādā pārdevējiem visgrūtākās situācijas?
  • Interaktīvā treniņā praktiskajās situāciju izspēlēs dalībnieki izmēģina apgūtās zināšanas, lai pilnveidotu kaulēšanās prasmes, fokusējoties uz pārliecinošu argumentāciju.
 Kam šis kurss ir noderīgs?
Iepirkuma speciālistiem, kā arī ikvienam interesentam, kurš vēlas pilnveidot kaulēšanās un argumentēšanas prasmes.
 
Kursa ilgums 8 h