Lv
En

Rakstiskā komunikācija uzņēmumā

Ko varat iegūt šajā kursā?
Lai uzrakstītu efektīvi, precīzi un saprotami, nav jābūt literātam! Rakstiskās komunikācijas efektivitāte= precizitāte + kvalitāte + lakoniskums.
Padziļināsiet zināšanas par vienotas rakstiskās komunikācijas lomu uzņēmumā kā organizācijas kultūras spoguli, iekšējo un ārējo attiecību veidošanas līdzekli. Gūsiet izpratni par svarīgiem rakstiskās komunikācijas aspektiem - rakstiskās komunikācijas veidiem un to izvēli, vienota stila, noteikto standartu un etiķetes ievērošanas nozīmi.
Uzzināsiet, kādi psiholoģiskie aspekti ir jāņem vērā komunicējot rakstiski, kādi ir iespējamie riski, kā var interpretēt informāciju un kas kavē vai traucē uztvert uzrakstīto vēstījumu. Tāpat ir būtiski zināt, kādos gadījumos labāk runāt, nevis rakstīt.
Trenēsiet prasmes
·         rakstīt adresātam saprotamā un viegli uztveramā valodā,
·         pārbaudīt uzrakstīto informāciju,
·         analizēt dažādus piemērus.
 
Kam šis kurss ir noderīgs?
Visiem, kas vēlas uzlabot un pilnveidot prasmi rakstīt precīzi, saprotami, loģiski un lakoniski.

Kursa Ilgums 8 h.