Lv
En

Prezentēšanas iemaņas

Ko varat gaidīt no šī kursa?
Vairums cilvēku pirms prezentācijām izjūt satraukumu un prezentēšana daudziem sagādā ne visai pozitīvas emocijas. Bailes uzstāties publiski piemīt ārkārtīgi daudziem cilvēkiem. Tomēr nekādā ziņā nav jāsamierinās ar šo sajūtu, jo ar pareizajiem instrumentiem un materiāliem, nopientu plānošanu un gatavošanos, ir iespējams prezentēt pārliecinoši un enerģiski.   
 
Jums būs iespēja praktiski trenēt galvenās prezentēšanas iemaņas - runu, valodu, stāju, žestus un mīmiku, lai veidotu kontaktu ar klausītājiem, uzturētu interesi, spētu atbildēt uz jautājumiem un tikt galā ar stresu.

Jūs ne tikai trenēsiet prezentēšanas prasmes, bet arī mācīsieties, kā pareizi sagatavot prezentāciju – izzināt auditorijas vajadzības un intereses, formulēt skaidru prezentācijas mērķi, atlasīt materiālus, plānot laiku, veidot prezentācijas struktūru un domāt par piemērotu vizuālo noformējumu.
 
Prezentēšanas prasmes apgūšanas procesa būtiska sastāvdaļa ir video treniņš. Tā ir iespēja pašam paskatīties uz sevi no malas. Savukārt, atgriezeniskā saite no grupas biedriem un pasniedzējiem palīdz skaidrāk redzēt savas stiprās puses un lietas, pie kurām vēl jāpiestrādā.

Jūsu ieguvums – skaidri pierādījumi tam, ka spējat pārliecinoši uzstāties auditorijas priekšā, kā arī praktiski instrumenti prezentācijas sagatavošanai.
 
Kam šis kurss noderīgs?
Ikvienam cilvēkam, kurš vēlas uzlabot savas prezentēšanas prasmes un paaugstināt savu komunikācijas kompetenci.
 
Kursa ilgums 8 - 16 h.