Lv
En

Spring Valley pasniedzēji vadīs seminārus LTRK Labas biznesa prakses skolā 15.11.2016.

Spring Valley pasniedzēji Pēteris Krasņikovs un Dinārs Ozols 2016. gada 15. novembrī vadīs seminārus Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) organizētajā Labas biznesa prakses skolā.
Semināri notiek: 15.11.2016. no plkst. 15:00 līdz plkst.17:00 LTRK Namā, (Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Rīgā)

Seminārs "Vai sarežģītu un ātri augošu biznesu iespējams pārvaldīt vienkārši?"

Uzņēmumā notiekošie procesi parāda, ka jebkurš uzņēmums ir dzīvs un vienlaicīgi sarežģīts organisms.
Vai iespējams šos procesus pārveidot tā, lai tie nepaliek tikai kā veltījums auditoriem gada pārskatam? Vai iespējams tos efektīvi pārvaldīt ikdienā?

Vai iespējams iemācīt darbiniekiem domāt un rīkoties citādi, rosinot un iedvesmojot viņus mainīties? Vai pastāv instrumenti, kurus lietojot, darbinieki paši sāks domāt citādāk? Kādēļ ticēt, ka tieši konkrētais instruments ir atbilstošākais un “īstais”?

Runāsim par: prioritātēm – vai uzņēmumam ir konkrētas un visiem darbiniekiem zināmas prioritātes? Vai tās ir pastāvīgas, nemainīgas vai mainīgas, gluži kā uzņēmuma vērtības? Vai ir prioritātes, kas mainās ik ceturksni vai pat ik nedēļu?

Par mērījumiem - vai uzņēmumam ir skaidrs, kas tieši un cik bieži jāmēra (un tiek mērīts), lai sasniegtu nospraustos mērķus? Vai produkta/pakalpojuma bruto/neto peļņa ir īstais un vienīgais rentabilitātes rādītājs?

Par uzņēmuma vīziju, misiju, vērtībām un stratēģiju – vai šīs lietas domātas tikai vadības grupai? Kā to visu var izmantot, lai palīdzētu uzņēmuma ilgtermiņa un īstermiņa mērķu sasniegšanā?

Par sanāksmēm - kā tās tiek uztvertas uzņēmumā? Lieks laika patēriņš vai efektivitātes palielināšana? Kā pareizi strukturētas sanāksmes pārvērš uzņēmuma kultūru?

Eksperts: Dinārs Ozols, Spring Valley pasniedzējs. Vada tirdzniecības kursus, konsultē uzņēmumus vadības un tirdzniecības vadības jautājumos. Strādājis: Philips, Lattelecom, Schneider Electric, Fazer Latvija, Peruza, Metrum. Vada mācību kursus tirdzniecības vadībā.

Seminārs "Efektīvu grupu darbības principi"

Kopš cilvēki saprata, ka viena cilvēka spējas ir ierobežotas, tie sāka apvienoties grupās, lai kopā paveiktu to, ko nevar paveikt viens. Tomēr - dažas grupas darbojas saskaņotāk un savus mērķus sasniedz labāk nekā citas. Tādas grupas šodien mēdz saukt par komandām. Tai pat laikā pastāv grupas, kuru mērķi un virzība ir vāji nojaušama, tomēr to eksistence ir nepārprotama, spēcīga un stabila.

Ja pavērosim uzņēmumus, tad tie var būt dažādu formālu un neformālu grupu kopums, un katrā no tām var strāvot dažādas intereses un spēki. Kādēļ grupa pastāv? Kādas ir tās intereses? Vai grupā valda sadarbība vai konkurence? Vai tā ir formāla vai neformāla? Kāds ir tās mērķis un funkcija uzņēmumā?

Viens no vadītāju uzdevumiem ir virzīt uzņēmumu pretī izvirzītajiem mērķiem, un, lai to panāktu, ir jāsaprot, kādas grupas pastāv uzņēmumā, kā tās darbojas, kādas ir to funkcijas un intereses. Pārzinot grupu darbības pamatprincipus, vadītāji var labāk atklāt tajās apslēpto enerģiju un radīt apstākļus, kā tās efektīvāk virzīt pretī uzņēmuma izvirzītajiem mērķiem.

Seminārā runāsim par:
- Kā veidojas grupas, kas tās raksturo un kādi spēki tajās darbojas.
- Kādēļ dažas grupas un organizācijas tiek galā ar saviem uzdevumiem labāk nekā citas.
- Kādi iemesli kuri palīdz, un kuri traucē grupām efektīvi darboties.
- 3 grupas darbības rādītāji: Sniegums - kā grupai veicas ar mērķu sasniegšanu. Process- kā grupā tiek pieņemti lēmumi un risināti konflikti. Personīgais līmenis - kādas savas vajadzības grupas dalībnieki var grupā apmierināt un kādā veidā.

Eksperts: Pēteris Krasņikovs, praktizējošs organizāciju konsultants un Spring Valley pasniedzējs. Konsultē uzņēmumus un vadītājus pārmaiņu ieviešanā, personāla vadībā un personīgajā attīstībā. Sagatavo un vada līderības, vadītāju attīstības un komunikācijas prasmju mācību programmas.