Lv
En

Paziņoti Ilgtspējas indekss 2013 rezultāti

Latvijas uzņēmumu izpratne par atbildīgu, tālredzīgu uzņēmējdarbību un tās nozīmīgo lomu biznesa vides attīstībā aizvien palielinās, liecina Ilgtspējas indeksa 2013 rezultāti, kas tika paziņoti šodien, 24. maijā. Pirmo reizi šīs iniciatīvas vēsturē augstākajam novērtējumam jeb platīna kategorijai ir kvalificējusies valsts kapitālsabiedrība.
Šogad novērtējumā, kas tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu, piedalījās 72 drosmīgi un atbildīgi Latvijas uzņēmumi, kuru vidējais sniegums, salīdzinot ar 2012. gadu, ir palielinājies par 4,4%, sasniedzot 66,4%. Augstākais sniegums uzrādīts sabiedrības sadaļā – 70,4%, bet zemākais joprojām ir darba vides sadaļā – 63,8%.
„Lai gan darba vide un ar to saistītie jautājumi Latvijas uzņēmumiem joprojām ir aktuāla tēma, Ilgtspējas indeksa dalībuzņēmumu sniegums darba vides sadaļā ar katru gadu uzlabojas. Iepazīstoties ar indeksācijas rezultātiem, jāsecina, ka darba apstākļi uzņēmumos kļūst kvalitatīvāki, darbinieku sniegums tiek vērtēts objektīvāk, bet sociālais dialogs ar darbiniekiem tiek organizēts aizvien atbildīgāk.

Plašāku informāciju var izlasīt Ilgstpējas indeksa mājas lapā www.ilgtspejasindekss.lv

2013.gada Ilgstpējas indeksa projekta Darba vides un Stratēģijas sadaļu pilnveidē un uzņēmumu novērtēšanā piedalījās Organizācijas attīsības centra Spring Valley eksperti – Jānis Gredzens, Rūta Lūse, Ilze Čiščakova.