Lv
En

Noslēdzies konkurss "Gada Mentors 2012"

2013. gada 7.februārī noslēdzās konkurss Gada mentors 2012, kurā šogad, žūrijas komisija, izvērtējot 29 pieteikumus, kas bija iesniegti par 21 pretendentu, nolēmusi Gada mentora titulu pasniegt Jānim Gredzenam, SIA Spring Valley izpilddirektoram.
Konkursa 2.vietu ieguva Māra Špicberga, 3.vietu – Ivonna Ķezbere.

Žūrijas pārstāvji izraudzījās arī vairākus speciālbalvu saņēmējus:
 SIA Lursoft IT, valdes locekle Daiga Kiopa pasniedza balvas:
  • Jānim Gredzenam - par ilggadēju un pašaizliedzīgu ieguldījumu mentoringa programmas attīstībā,
  • Mārītei Šperbergai - par dalīšanos pieredzē un jaunu uzņēmēju iedvesmojošu atbalstu.
Līga Meņģelsone, Latvijas Darba Devēju Konfederācija – Mārītei Šperbergai par īpašo ieguldījumu un attieksmi mentoringa kopumā.

Inese Kurzemniece, LLSA:

  • Videgai Vītolai,
  • Dacei Drošprātei.

Guntis Rozenbergs, žurnāls BILANCE – Videgai Vītolai.

Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete piešķīra konkursa 1.-3.vietas ieguvējiem – Mentoram un viņa pieteicējam / pieredzes pārņēmējam – iespēju paviesoties Eiropas Parlamentā Briselē, attiecīgi:

  • Jānim Gredzenam un Evitai Jansonei,
  • Mārai Špicbergai un Tomam Bergam,
  • Ivonnai Ķezberei un Gatim Pastaram.
Vairālk par konkursa norisi un rezultātiem piedāvājam lasīt www.līdere.lv un www.citadele.lv