Lv
En

Tiešsaistes diskusija "Mūsdienīgas darba vides indikatori – kā no datiem nokļūt līdz lēmumam?"

2022. gada 2. novembrī notika Valsts darba inspekcijas un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta organizētā tiešsaistes diskusija "Mūsdienīgas darba vides indikatori – kā no datiem nokļūt līdz lēmumam?"
Diskusijā piedalījās:
  • Linda Matisāne, Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta vadītāja;
  • Ivars Vanadziņš, RSU Darba drošības un vides veselības institūta direktors;
  • Jānis Gredzens, organizāciju attīstības centra “Spring Valley” valdes loceklis;
  • Dace Goško, Kantar, vecākā klientu vadītāja, personāla pētījumu eksperte.
Diskusiju moderēja Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane. 
 
Nenoliedzams ir fakts, ka datu analīzes loma pārdomātu un kvalitatīvu biznesa lēmumu pieņemšanas procesā būtiski palielinās.
Tas attiecas arī uz darba aizsardzību, jo nelaimes gadījumu un arodslimību skaits vairs nav katram uzņēmumam raksturīgs indikators.
Kā labāk saprast, kas uzņēmumu darba vidē jāuzlabo, vai veiktās darbinieku attīstības aktivitātes un mācības sniedz plānoto atdevi, un kur var iegūt datus, ievērojot personas datu aizsardzības prasības.
Šie bija būtiskākie jautājumi par kuriem runāja diskusijas dalībnieki.
Pilnu diskusijas ierakstu YouTube kanālā varat skatīt šeit.