Lv
En

“Vērtību spēle” organizāciju attīstībai

Organizācijas vērtības ir organizācijas kultūras mugurkauls un viens no galvenajiem instrumentiem, kas palīdz veidot biznesa identitāti un korporatīvo kultūru organizācijā. Tās kalpo kā kritēriji vai standarti indivīda uzvedībai, t.i. tās nosaka veidu, kā cilvēki organizācijā rīkojas, izdara izvēles un pieņem lēmumus, īpaši neregulētās situācijās un dilemmās, ja nav skaidru instrukciju, kas nosaka noteiktu uzvedību.

Ja vēlaties saņemt atbildes uz tādiem jautājumiem, kā
- Kāpēc organizācijai nepieciešamas vērtības?
- Kāpēc man kā vadītājam nepieciešamas organizācijas vērtības?
- Kāpēc darbiniekiem nepieciešamas organizācijas vērtības?
- Kādi varētu būt izaicinājumi, praktiski ieviešot vērtības ikdienas darbā?


Vērtību spēle palīdzēs rast uz tiem atbildes.

Bieži saņemam jautājumu, kā šo vērtību instrumentu organizācijā darbināt praktiski, ja vērtības ir jau skaidri definētas, izstrādāti uzvedības kritēriji un tās ir komunicētas organizācijā.
Spring Valley ir dažādas pieejas, idejas un praktiski risinājumi. Mēs piedāvājam izmēģināt praktisku metodi vērtību iedzīvināšanai organizācijā visos līmeņos – Vērtību spēli, kuru esam izveidojuši sadarbībā ar Igaunijas mācību uzņēmumu DevelopDesign.

Spēles vispārīgie principi

  • Vērtību Spēle ir veidota kā instruments vadītājiem diskusiju rosināšanai komandās par organizācijas vērtībām un vērtībās balstītu uzvedību.
  • Spēles rezultātā darbinieki saprot, kādas vērtību uzvedības tiek gaidītas no viņiem vienā vai otrā kritiskā situācijā (visbiežāk vērtību konflikta gadījumā) un viņi ir spējīgi sekot definētajām vērtībām pat tad, ja situācija ir jauna un nav piedāvātas nekādas instrukcijas vai norādījumi. Bez tam, izzūd arī savstarpējā spriedze, pretestība un palielinās dalībnieku vēlme sadarboties.
  • Spēles darbība ir aizraujoša, interesanta, to spēlējot nepieciešama veiksme, radošums un laterālā domāšana (vispusīgs, nestandarta, radošs domāšanas veids). Jums patiks šī spēle, jo tā ir interesanta. Katrs spēles aplis ir unikāls, tādēļ jūs varat to spēlēt, neapnīkstot atkal un atkal.
  • Spēle ir piemērota cilvēkiem bez iepriekšējas pieredzes lomu kāršu spēlēs, spēles noteikumi ir vienkārši, un spēli ir viegli iemācīties.
  • Spēle ir piemērota dažāda lieluma grupām, parasti no 2 līdz 12 cilvēkiem vienā grupā. To var spēlēt gan vienā organizācijas struktūrvienībā, gan starp dažādām struktūrvienībā, kā arī starp dažādu vadības līmeņu grupām.