Lv
En

Noslēdzies mācību modulis "Emocionālā inteliģence" Liepājas Universitātes akadēmiskajam personālam
 2021. gada 19. oktobrī noslēdzās Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla mācību programmas modulis "Emocionālā inteliģence", kuru Spring Valley organizēja sadarbībā ar sertificētām emocionālās inteliģences praktiķēm Janu Strogonovu un Andu Kalniņu-Stūrīti. Mācības notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003) ietvaros. Šī specializētā mācību programma tiks īstenota visa 2021.gada garumā ar mērķi - attīstīt Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla līderību un sadarbības kompetenci ar industriju.

MĀCĪBU PROGRAMMA IR VEIDOTA NO 4 MĀCĪBU MODUĻIEM:
 
1. Līderība, komandas sadarbība;
2. Dizaina domāšana;
3. Komunikācija un argumentācija;
4. Emocionālā inteliģence.
 
Mācību programmas moduļu virsmērķis - sniegt mācību dalībniekiem iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes. Turklāt programma ir veidota ar praktisku ievirzi, lai zināšanas un prasmes tiktu apgūtas, veicot dažādus praktiskus darbus un uzdevumus, izmantojot gan attālināto mācību iespējas, gan strādājot patstāvīgi.