Lv
En

Dažādības vadības mācības Skatu Punkti 2023. gadā

Spring Valley sadarbībā ar biedrību “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” (InCSR) un Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) no 2023. gadā īstenoja izglītojošos pasākumus par dažādības vadību "Skatu Punkti" klātienē.
“Skatu Punkti” bija bezmaksas dažādības vadības mācības, kas tika organizētas visā Latvijas teritorijā.
To mērķis bija paaugstināt darba devēju un darbinieku kompetenci par pret diskriminācijas, dažādības vadības un iecietības jautājumiem, kā arī attīstīt prasmi bez aizspriedumiem izturēties pret citādo, svešo, dažādo, īpaši, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupu aspektiem.
 
Kādēļ šādas mācības ir svarīgas uzņēmumiem? 
-      Uzņēmumi, kuros ir dzimumu līdzsvars, darbojas efektīvāk un par vismaz 15% pārspēj konkurentus.
-      Iekļaujoša darba vide un darbinieku dažādība ir kritiski svarīgi inovācijām un izaugsmei.
-      Uzņēmumi ar augstu etnisko dažādību ir par 35% veiksmīgāki.
-      Darba ņēmējiem arvien svarīgāka loma darba devēja izvēlē ir iekļaujošai darba videi.
Mācību rezultāti:
-      Zināšanas par to, kas ir dažādība un tolerance, prasme atpazīt situācijas, kas saistītas ar dažādību un toleranci;
-      Zināšanas gan par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto mērķa grupu aspektiem kopā (personu grupas, kuras pakļautas sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pēc dzimuma, vecuma, invaliditātes, seksuālās orientācijas, etniskās, rases vai reliģiskās piederības, kā arī patvēruma meklētāji un personas, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu), gan atsevišķi par katru mērķa grupu;
-      Zināšanas un izpratne par to, kāpēc iecietība un dažādības vadība ir svarīga biznesā, un to, kādi ir ieguvumi organizācijām;
-      Apzināti dažādības vadības, tolerances ieguvumi un izaicinājumi, kas ir konkrētā mācību dalībnieka organizācijā, identificējot tālākās rīcības, lai veidotu iekļaujošu darba vidi.
 
Noslēdzošais "Skatu Punkti: Cieņa" izglītojošais pasākums 2023. gadā notika no 21. līdz 23. novembrim Viesnīcā Port Hotel, Ādažos, Ādažu novadā un šobrīd projekts ir veiksmīgi noslēdzies.

Par turpmāko un par jaunumiem šajā mācību projektā var lasīt: www.skatupunkti.lv
 
Atbrīvojoties no aizspriedumiem, izprotot un atbalstot, ikviens kļūst veiksmīgāks!