Lv
En

Kas ietekmēs mācību pakalpojumu tirgu Latvijā 2014.gadā?

Kas ietekmē mācību pakalpojumu tirgu Latvijā šobrīd?
 
Pēc kādiem kritērijiem vai principiem organizācijas izvēlas mācīties?
Par kritērijiem var runāt raugoties no dažādiem aspektiem:
1)Raugoties no finanšu aspekta – joprojām pārsvarā darbojas princips – īsā laika posmā, daudz un izcili par viszemāko cenu...  
2)Raugoties no piegādātāja izvēles aspekta (izņemot finanšu aspektu) –
·       Liela loma iepriekšējai kvalitatīvai un rezultatīvai sadarbībai, kas panākama savstarpēji uzticoties.
·       Word of mouth.
·       Pasniedzēju personības.
·       Klientu saraksts.
·       Respektabla klienta atsauksmes un  ieteikums.
·       Mācību piegādātāja statuss, pieredze un atpazīstamība tirgū.
 
Taču savā praksē esam novērojuši arī tādus kritērijus, kā „draudzība”, lobēšana, gatavs risinājums problēmai, jautras un interesantas mācības.
3) Raugoties no satura aspekta:
Mācību vajadzības uzņēmumos pamatojas uz dažādiem kritērijiem, kā rezultātā izvēlas mācības. Visbiežāk (atkal Spring Valley skatījumā):
·       Nepieciešamība uzlabot zināmas prasmes (klientu apkalpošana, komunikācija, vadīšana), komandas veidošana
·       360 grādu aptaujas rezultāti, kas norāda uz mācību/attīstības vajadzībām.
·       Darba izpildes ikgadējās sarunas/attīstības sarunu rezultāts.
·       Uzņēmumā stratēģiski un ilgtermiņā plānots mācību un attīstības process (saskaņā ar mācību politiku)
·       Kādas problēmas risināšana (konsultācija + mācības)
 
Kādas ir pakalpojumu attīstības perspektīvas Latvijā?
Uzdrošināmies sacīt, ka mācību pakalpojumu attīstība Latvijā ir tikai savā sākuma posmā. Spring Valley ir vairāki starptautiski mentori šajā jomā, kā arī pasniedzējiem ir iespējas nemitīgi mācīties ārpus Latvijas robežām. Tādejādi redzam, ka Latvijā ir vēl milzīgas iespējas attīstīt mācību pakalpojumus gan formāta, gan satura ziņā. Te gan ir divas piebildes attiecībā uz pakalpojumu attīstību, no vienas puses, pasniedzēju profesionalitāte, vēlme ‘iet dziļumā’ un parādīt pievienoto vērtību (ne tikai interesantumā, sekojot modei) un, no otras puses, Klienta uzticība un plašāka izpratne par mācību ieguvumiem ilgtermiņā.
Aizvien nozīmīgāku vietu mācību jomā ieņem un ieņems e-mācību pakalpojumi, kas ir ļoti efektīvas uzņēmumam nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei, gūstot redzamus finanšu ietaupījumus.
Tomēr ir lietas, ko nekad nevarēs apgūt  izmantojot tikai pat visizsmalcinātākās tehnoloģijas – tās ir cilvēku attiecību vadīšana, grupas dinamikas aspekti, liela daļa komunikācijas, klientu apkalpošanas un pārdošanas tēmu, komandu utt. Šeit ir plašs lauks pakalpojumu attīstībai. Jāpiebilst, ka pasaulē mācību pakalpojumu attīstība balstās uz apjomīgiem pētījumiem par organizācijas attīstības tendencēm neskaitāmos uzņēmumos. Pieredzējuši praktiķi, pētnieki un akadēmiskie spēki ‘liek galvas kopā’, lai dotu nevis receptes, bet piedāvātu instrumentus analīzei, rosinātu domāt, likt lietā radošumu un uzdrošināties īstenot riskantas idejas. Latvijā trūkst būtisku pētījumu, kas nedod reālu atspoguļojumu par organizāciju dzīvi kopumā.
Ļoti būtiski ir atzīmēt, ka pakalpojumu attīstība nevar būt pašmērķis. Vienmēr jāpatur prātā, ka pakalpojumu attīstības pamata jautājums ir par to pienesumu biznesa rezultātiem (ROI). Savukārt, uzņēmumu atbildība ir tā, vai mācību pakalpojumi tiek izvēlēti kā interesanti motivējoši pasākumi un  ‘kaut kas jauns’, vai arī uzņēmumi domā par stratēģisku pieeju mācībām un attīstībai kā vienam no ilgtspējas garantiem.
Šajā sakarā, mācību biznesā (tai skaitā arī jaunu pakalpojumu attīstībā) vienmēr aktuāls būs jautājums par mācību speciālistu kompetenci un uzņēmuma pārstāvju vēlmi sadarboties mācību ieguvumu pārnesei reālā ikdienas darbā un rezultātu novērtēšanā. Nereti sarunās Klients mācību speciālistiem jautā: „Kā mēs varēsim novērtēt/redzēt/zināt, ka mācību rezultātā uzlabojusies mūsu darbinieku darba izpilde?” Priecē tas, ka pēdējā laikā reālu segumu sāk iegūt daudzinātais jēdziens „zināšanu vadība” uzņēmumā, proti, vairāki uzņēmumi vēlas izprast, ko tas īsti nozīmē uzņēmuma/komandas ikdienas dzīvē un kā to ‘dabūt gatavu’?